Biologisch melkveebedrijf & ijsboerderij
De Meulenhorst
Kampenlandschap
Een kampenlandschap kenmerkt zich door verspreid staande boerderijen. Iedere boer heeft in de buurt zijn eigen bouw- en grasland. Het bouwland ligt op de hoge plekken. Om het bouwland lagen singels van bomen en struiken, die als afrastering voor het vee diende en als houtvoorziening. Het grasland ligt in de lagere vochtigere delen bijvooorbeeld langs het riviertje de Bevert, dat door het terrein loopt. Het woord ‘broek’ betekent drassige grond. << terug